Hissitietoa

Hissien maa

Suomessa on käytössä yli 60 000 hissiä, jotka kuljettava vuosittain yli 5 miljardia matkaa. Yhdellä henkilöhissillä on käyttökertoja keskimäärin noin 150 000 vuodessa, toimisto- ja liikerakennuksen hisseillä jopa 500 000. Suomeen on toimitettu ja asennettu yli 30 eri valmistajan hissejä. Kaikki hissihuoltajat huoltavat kaikkien valmistajien hissejä ja tunnollinen huolto onkin hissin toimintavarmuuden perusta. Hissien keski-ikä Suomessa on yli 30 vuotta, ja osa laitteista onkin jo peruskorjauksen, modernisoinnin tai uusinnan tarpeessa. Usein hissihankkeita toteutetaan myös hissin toimintavarmuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi tai esteettömyyden takia.

Hissien huoltaminen, korjaaminen ja asentaminen on luvanvaraista työtä ja vaatii pätevöityneen luvanhaltijan. Yrityksellämme on alan laajimmat ja korkeimmat H1A urakointioikeudet. Hissialaa valvoo TUKES. Hissien määräyksienmukaisuutta valvovat riippumattomat tarkastuslaitokset, joita on Suomessa tällä hetkellä 3 kpl. Direktiivit, standardit, määräykset ja asetukset määrittelevät hissit ja niiden korjaukset.

Hissin tulee olla luotettava, käyttäminen mukavaa ja turvallista. Monesti se on ainut tapa liikkua tai päästä rakennuksessa haluttuun paikkaan. Hissi voi mahdollistaa myös esteettömän liikkumisen ja asumisen omassa kotona myös ikääntyneenä.

Asianmukaisesti asennettu sekä tunnollisesti ja säännöllisesti huollettu hissi on myös turvallinen. Hissin käyttöön ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat ovat monesti haltijan vastuulla, vaikka käytännöt työt tekeekin hissihuoltoliike. Haltijan vastuulle kuuluvat muun muassa hissin tarkastaminen, hissin huoltaminen ja korjaaminen sekä mahdollinen ihmisen pelastaminen hissistä. Hissin haltija, on rakennuksen omistaja tai haltija, joita edustaa käytännössä useasti kiinteistöpäällikkö tai isännöitsijä. Hissihuoltoliike huoltaa hissiä kunnossapitosopimuksen ja huolto-ohjelman mukaisesti.

Alla olevista linkeistä löytyy lisätietoa hisseihin liittyen.

TUKES
Suomen Hissiyhdistys
KIWA Inspecta

Lift Control Finland
Liftinstituut Nordic
Helsingin kaupungin hissiasiamies