Hissien kuntoarviointi

Kohdekäynnin ja tutkimuksien perusteella teemme kuntoarvion, jossa arvioidaan laitteen tekninen kunto sekä tulevien vuosien tulevat korjaukset. Kuntoarvioita teemme hisseille, liukuportaille, nosto- ja henkilöliikenneoville sekä kuormauslaitteille.

PTS suunnitelma

Kartoitamme laitekantanne ja teemme tarvittavat tekniset selvitykset laiterekisteriä varten. Laitteille laadimme 5 tai 10 vuoden PTS ehdotukset hinta-arvioineen sekä toimenpide-ehdotuksineen.

Kilpailutukset

Kilpailutamme huoltosopimukset, korjaukset, modernisoinnit ja hissien uusinnat. Vertailemme saadut tarjoukset sekä laadimme yhteenvedon ja toimenpide-ehdotukset valmiiksi toimenpiteitänne varten. Tarvittaessa hoidamme myös neuvottelut ja sopimuksien laadinnat.

Korjaustöiden ja asennuksen valvonta

Valvomme hissiasennustöiden asianmukaisuutta ja laatua sekä työturvallisuutta. Työmaiden valvontakäynneillä lisäksi dokumentoimme hankkeiden eri vaiheet ja etenemiset. Hoidamme urakoiden aloituskokoukset ja vastaanottotarkastukset. Myös takuuajan valvonta ja takuu.

Tarkastukset ja auditoinnit

Suoritamme hissilaitteille erityyppisiä -ja laajuisia tarkastuksia. Teemme muun muassa takuutarkastukset ja vastaanottotarkastukset sekä kunnossapidon auditoinnit ja dokumentoimme havaitut asiat sovitusti vaikka omaan järjestelmäänne.

Suunnittelu

Teemme hissiprojektien hankesuunnitellut, hissien tekniset erittelyt, sisutussuunnitelmat ja korjaussuunnitelmat. Laadimme liikennelaskelmat ja analyysit uudisrakennuksiin kuten myös olemassa olevien kiinteistöjen kehityksiin. Määrittelemme myös tarvittavien hissien tyypit ja ominaisuudet ja määrät kohteisiinne.