Hissien kuntoarviointi

Tutkimme hissin tämänhetkisen kunnon, arvioimme hissin teknisten ominaisuuksien perusteella mahdollisien korjauksien tai uusimisen ajankohdan sekä hinnan budjetointia varten. Tarvittaessa selvitämme hissin käyttöhäiriöiden syitä sekä ratkaisuja hissin toimintavarmuuden parantamiseksi.

PTS ja budjetointisuunnittelu

Teemme hisseille kuntoaviot sekä PTS:n ja selvitämme niiden kunnon perusteella korjauksien tarpeellisuudet ja ajankohdat. Saaduista korjaussuunnitelmista muodostamme laajan ja ennakoivan suunnitelman, jonka avulla voitte laatia tarkan ja yksilöidyn korjausbudjetin tuleville vuosille. Laite- ja vuosikohtaisilla suunnitelmilla osaatte varautua ajoissa tuleviin korjauksiin.

Hissin uusimis- tai modernisointihankkeet

Hoidamme korjaushankkeet alusta loppuun, kaikki työvaiheet puolestanne niin halutessanne. Tutkimme hissilaitteen ja teemme projektivaiheen kaikki eri palvelut avaimet käteen periaatteella. Teemme hankesuunnittelun, toteutussuunnitelmat, tekniset erittelyt ja tarjouspyyntöasiakirjat. Hoidamme kilpailutuksen, tarjouksien vertailut, sopimusneuvottelut sekä urakkasopimuksien laadinnat ja työn valvonnan. Teemme urakalle vastaanottotarkastuksen, hoidamme laitteelle huoltosopimuksen ja valvomme takuutarkastuksen.

Hissilaitteiden toimintahäiriöiden selvitys

Toimeksiannosta selvitämme hissien toimintahäiriöiden syitä ja aiheuttajia sekä huoltotoiminnan ongelmakohtia. Teemme teille toimenpide-ehdotuksen asian parantamiseksi.

Kilpailutus, neuvottelut ja asiantuntijalausunnot

Kilpailutamme hisseihin, liukuportaisiin tai nosto-oviin liittyvät hankkeet ja urakat. Lisäksi hoidamme myös huoltosopimuksien sekä korjaustöiden kilpailuttamiset. Pidämme ja hoidamme tarvittavat kokoukset ja tapaamiset sekä niiden pöytäkirjat ja dokumentoinnit. Tarvittaessa annamme asiantuntijalausuntoja tai toimenpide-ehdotuksia asiaanne.

Huoltokilpailutukset

Kilpailutamme hisseihin, liukuportaisiin tai nosto-oviin liittyvät hankkeet ja urakat. Lisäksi hoidamme myös huoltosopimuksien sekä korjaustöiden kilpailuttamiset. Pidämme ja hoidamme tarvittavat kokoukset ja tapaamiset sekä niiden pöytäkirjat ja dokumentoinnit. Tarvittaessa annamme asiantuntijalausuntoja tai toimenpide-ehdotuksia asiaanne.